Пакети здравни услуги / Възстановяване на разходи


Download packages


Здравни дейностиосн. пакетпълен пакет

  
V. ПАКЕТ "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ"  
1. Лекарствени продукти и контрастни вещества, изписвани с рецепта (без сумите, възстановявани от НЗОК)  
• Възстановяване на 50% от стойността.
 •  
  • Възстановяване на 80% от стойността. 
 • 2. МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ  
  - Диоптрични стъкла за очила веднъж годишно(две стъкла,без рамка) или контактни лещи  
  • Възстановяване на 50% от стойността.
 •  
  • Възстановяване на 80% от стойността. 

 •       начало
    
  Обединен здравно-осигурителен фонд "Доверие" - ЗАД © 2013   
  пакети услуги

  Bg En