Пакети здравни услуги / Подобряване на здравето и предпазване от заболяване


Download packages


Здравни дейностиосн. пакетпълен пакет

  
І. ПАКЕТ "ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЗАБОЛЯВАНЕ"  
1. ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО  
- Промоция на индивида.  
• Регистрация.
 • • Медико-социална анамнеза.
 • • Идентификация на рискови фактори: екзогенни (физически, химически, биологични, психологични и др.); ендогенни (пол, възраст, генетична обусловеност и др.). 
 • • Идентификация на вредни навици: тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, наркомании, понижена двигателна активност, нерационално хранене, наднормено тегло и др. 
 • - Промоция на общността.  
  • Медико-социален статус на общността. 
 • • Рискови фактори. 
 • • Вредни навици. 
 • • Анализ на здравния статус на общността. 
 • • Участие и подкрепа в реализацията на здравната политика и здравната програма на локално ниво.
 • • Предпазване от влиянието на други вредни фактори.
 • 2. ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ЛИЦА ДО 18 ГОДИНИ (ЕДИН ПЪТ ГОДИШНО):  
  - Прегледи:  
  • Педиатър с измерване на АН.
 • • Офталмолог.
 • • Ортопед. 
 • • Невролог. 
 • - Изследвания:  
  • Антропометрични измервания.
 • • Хематологични изследвания.
 • •• Хемоглобин.  
  •• Еритроцити.  
  •• Левкоцити.  
  •• СУЕ.  
  • Кръвна захар. 
 • • Урина.
 • •• Албумин.  
  •• Седимент.  
  • Електрокардиограма. 
 • 3. ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ (ЕДИН ПЪТ ГОДИШНО)  
  - Прегледи:  
  • Вътрешни болести с измерване на АН.
 • • Акушер-гинеколог (за жени над 20 години).
 • • Специалист по избор 
 • • Специалист по избор 
 • - Изследвания:  
  • Хематологични изследвания.
 • •• Хемоглобин.  
  •• Еритроцити.  
  •• Левкоцити.  
  •• СУЕ.  
  •• Кръвна захар.  
  •• Триглицериди  
  •• Холестерол.  
  • Кръвен билирубин. 
 • • Чернодробни ензими (ГОТ, ГПТ). 
 • • Креатинин. 
 • • PSA (мъже над 50 години). 
 • • Урина.
 • •• Албумин.  
  •• Захар.  
  •• Жл. пигменти.  
  •• Седимент.  
  • Цитонамазка.
 • • Ехомамография за жени над 20 години 
 • • Електрокардиограма.
 • 4. Наблюдение на дете от 0 до 3 годишна възраст   
  5. ИМУНИЗАЦИИ (ИЗВЪН ИМУНИЗАЦИОННИЯ КАЛЕНДАР НА МЗ).  
  • Срещу грип (веднъж годишно) 

 •       начало
    
  Обединен здравно-осигурителен фонд "Доверие" - ЗАД © 2013   
  пакети услуги

  Bg En